Muslim Library

Akida - islamsko vjerovanje

  • Akida - islamsko vjerovanje

    Ljudi mnogo postavljaju pitanja o akidi, posebno u zadnjim danima. Zbog toga vidimo da je odgovarajuće da vam predstavimo ovu knjižicu koja sadrži tematiku islamske akide i vjerovanja. Potreba za njom je izražena u našim krajevima kada znamo da postoji velik broj kuća u kojoj je muž na vjeri a supruga na drugoj.

    Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

    Source: http://www.islamhouse.com/p/51109

    Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

Select language