Muslim Library

Veliki šejtan - knjiga o šijama i šiizmu

 • Veliki šejtan - knjiga o šijama i šiizmu

  O šijama se malo zna u našim krajevima, ali muslimani u zemljama poput Iraka, Libana, Pakistana, Afganistana i Kuvajta dobro znaju ko su šije i kakva je njihova vjera. Ova knjiga baca svjetlo na temu šiizma a nama bošnjacima ova knjiga je posebno dobro došla jer postoji broj onih među nama koji o šijama ne znaju ama baš ništa, što je svakako velika opasnost.

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/51217

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • Komentar Knjige robovanja

  Vrijednost robovanja Allahu subhabehu se odražava u tome da je ono cilj zbog kojeg je Allah Uzvišeni stvorio stvorenja, a sa njegovim ispunjavanjem upotpunjava se rob.

  Reveiwers: Grupa daija

  Translators: Emir Demir

  Source: http://www.islamhouse.com/p/77423

  Download:

 • Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

  Ne postoji ni jedan ibadet a da ga Allah ili Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nisu pojasnili, njegovu kakvoću i način. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hadždž jednom, i taj hadždž je nazvan Hadždžetul veda' ili hadždž u kojem se oprostio (vede'a) od ljudi. Prilikom toga je pojasnio svome Ummetu kako se obalja hadždž u potpunosti; rekao je: (Uzmite od mene vaše obrede), a u ovoj knjizi ćete naći propise obaljanja hadždža uz propise posjete poslanikove džamije i klanjanja u njoj.

  Source: http://www.islamhouse.com/p/248111

  Download:

 • Svjetlost sunneta i tame bid'ata

  U ovoj knjizi je pojašnjeno značenje sunneta, imena ehli sunneta te da je sljeđenje sunneta potpuna blagodat. Tu je i pomen novotara i sljedbenika novotarija te njihove podjele i grupacije i na kraju hukm na pojedine savremene i nove bid'ate. Molimo Uzvišenog da nas uputi ka sljeđenju istine.Amin!

  Reveiwers: Muhamed Porča

  Translators: Emir Demir

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/51117

  Download:

 • Bistro more pobožnosti i suptilnosti

  Jedna od najboljin knjiga napisana na temu ahlaka, zuhda, rekaika i duševnog odgoja.

  Reveiwers: Šefik Kurdić

  Translators: Hasan Popara

  Source: http://www.islamhouse.com/p/344565

  Download:

 • Temelji Islama

  Knjiga koja u kratkim crtama predstavlja temelje Islama i njegove osnove.

  Translators: Muhamed Ismail Jusić

  Publisher: موقع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  Source: http://www.islamhouse.com/p/173322

  Download:

Select language