Muslim Library

Tefsir Ibn Kesira - skraćeno izdanje

 • Tefsir Ibn Kesira - skraćeno izdanje

  Jedan od najvažnijih klasičnih tefsira. Uz jasnoću izraza i obuhvatnost značenja malog je obima u odnosu na druge tefsire. Allah Uzvišeni mu je učinio kabul među ljudima, a posebno među običnim svijetom. Od najvećih odlika ovog tefsira je: - odabir najboljih načina za tefsir poput tefsir Kur'ana s Kur'anom, Kur'ana sa sunnetom itd. - pridavanje važnosti jeziku i lancima prenosilaca te komentarisanje istih. - pridavanje važnosti kiraetima i uzrocima objave. Knjigu je skraćivao velik broj učenjaka, od najvažnijih i najljepših je skraćena verzija od šejha Muhameda Nesiba er Rifaija. Štampan je kod nas u jednom većem tomu.

  Translators: Grupa daija

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/47948

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

Select language