Muslim Library

Studija o murdžijama

 • Studija o murdžijama

  Rekao je Ibn Kesir da je razlog naziva murdžija ovim imenom jeste što su dali prednost govoru nad djelom, tj. 'stavili' ga iza. Ima ih veliki broj grupa i grupacija. El Ešari ih je nabrojao 12 a najpoznatiji su murdžije fakihi i murdžije filozofi.

  Translators: Grupa daija

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/51165

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • Tefsir Ibn Kesira - skraćeno izdanje

  Jedan od najvažnijih klasičnih tefsira. Uz jasnoću izraza i obuhvatnost značenja malog je obima u odnosu na druge tefsire. Allah Uzvišeni mu je učinio kabul među ljudima, a posebno među običnim svijetom. Od najvećih odlika ovog tefsira je: - odabir najboljih načina za tefsir poput tefsir Kur'ana s Kur'anom, Kur'ana sa sunnetom itd. - pridavanje važnosti jeziku i lancima prenosilaca te komentarisanje istih. - pridavanje važnosti kiraetima i uzrocima objave. Knjigu je skraćivao velik broj učenjaka, od najvažnijih i najljepših je skraćena verzija od šejha Muhameda Nesiba er Rifaija. Štampan je kod nas u jednom većem tomu.

  Translators: Grupa daija

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/47948

  Download:

 • Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija

  Iako je ljubav od djela srca ona mora ostaviti svoje tragove na ostali dio tijela u riječima i djelovanju. Ova knjiga nam prestavlja i osvjetljava pitanje ko su ti koji zaista vole Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem i kakve su njihove osobine..vanjske i unutarnje.

  Translators: Emir Demir

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/51171

  Download:

 • Dali je neznanje opravdanje?

  Neznanje stvari vjere i pitanja šerijata upućuje na niski stepen neznalice i krnjavost imana, shodno njegovu džehlu, a džehl je - uopćeno - jedan od prepreka tekfirenja pojedinca, jer je iman u jakoj vezi sa znanjem, a postojanje znanja kod vjernika je šart od šartova imana, stim da dužnosti insana ne stupaju na snagu uz džehl.

  Translators: Sead Jasavić

  Source: http://www.islamhouse.com/p/189608

  Download:

 • Dali je musliman obavezan slijediti jedan od mezheba?

  Musliman nije obavezan sljediti određen fikhski mezheb poput hanefijskog ili malikijskog ili šafijskog ili hanbelijskog, jer znamo da su ti mezhebi nastali nakon vremena ashaba, tabi'ina i tabitabi'ina.

  Reveiwers: Grupa daija

  Translators: Emir Demir

  Source: http://www.islamhouse.com/p/77421

  Download:

 • Ramazanski post (fikhski propisi)

  Nekoliko propisa o postu te tu je i poseban govor o nekim običajima bošnjaka koji se vežu za mjesec Ramazan. Šta više, uskoro nam dolazi ovaj veliki gost - Ramazan - pa da imamo nešto što će nas podučiti kako da ga dočekamo i ugostimo kao pravi gostoprimci.

  Reveiwers: Šefik Kurdić

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/48132

  Download:

Select language