Muslim Library

صفات انسان در قرآن

 • صفات انسان در قرآن

  با توجه به این که کتاب حاضر برگرفته از صفات متعدد است که قرآن انسان‌ها را با آن مورد خطاب قرار می‌دهد و به زبان صراحت بیان می‌دارد که اینها صفات مثبت هستند پس اگر می‌خواهی که جزء این گروه برگزیدگان قرار گیری لازم است که این صفات را در خود پرورش داده و از حالت بالقوه به بالفعل درآوری تا در زمره صالحین قرار گیری و یا اینکه اینها صفات منفی هستد خود را از آن برحذر داری و مرتکب این اعمال نگردی که پست و خوار می‌شوی

  Publisher: سایت عقیده http://www.aqeedeh.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/316443

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • فضل ائمه اربعه اهل سنت

  هدف ما در این کتاب از بيانِ زندگي ائمة اربعه تنها اين است که مسلمانان آنها را شناخته و در پيروي از قرآن و سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- به اين ائمة بزرگوار اقتدا کنند زيرا تنها با پيروي از قرآن و سنت است که امت اسلامي راه راست را شناخته و عزت و بزرگي را خواهد ديد

  Publisher: سایت عقیده http://www.aqeedeh.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/287317

  Download:

 • عقيده هر مسلمان

  -

  Translators: اسحاق بن عبدالله دبيرى العوضى

  Publisher: المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بحي الربوة بمدينة الرياض

  Source: http://www.islamhouse.com/p/649

  Download:

 • عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول - بت شکن

  لازم است در اینجا تأکید کنم که از تألیف این کتاب به هیچ وجه قصد دفاع و جانبداری از هیچ یک از مذاهب فقهی عالم اسلام را ندارم، اما به منظور خدمت به برادران شیعی خود، در این اوراق از میان مذاهب، مذهب جعفری اثناعشری را که به قول رهروانش بهترین مذهب است و پیروان آن ادعای پیروی از اهل بیت گرامی رسول الله را دارند مورد تدقیق و تأمل قرار داده و مهمترین کتاب این مذهب یعنی اصول کافی پرداخته‌ام و چنانکه ملاحظه خواهید کرد، ما این کتاب را در بسیاری از موارد مغایر با قرآن کریم و مملو از خرافات یافته و در مواردی مطالب آن را با قواعد عقلی نیز موافق نمی‌بینیم. وقتی این کتاب با آن همه تعریف و تمجیدهای طرفدارانش چنین باشد، کتب دیگر چگونه خواهد بود؟!

  Publisher: سایت عقیده http://www.aqeedeh.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/287369

  Download:

 • ابوبکر صدیق رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه اول

  زندگاني ابوبكر رضى الله عنه صفحه‌ي درخشاني از تاريخ اسلامي است كه پرتوش، سراسر تاريخ را در برگرفته و همه را خيره و مبهوت نموده است. آن دوران بي‌نظيري كه تاريخ جوامع، هرگز چنان شوكت، عظمت، اخلاص، جهاد و دعوتي را به خود نديده كه تا اين حد، بر پايه‌هاي ارزشمند فكري و عقيدتي استوار باشد

  Translators: محمد ابراهیم کیانی

  Publisher: سایت عقیده http://www.aqeedeh.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/257586

  Download:

 • احکام سجدۀ سهو

  کتابچه‌ای که پیش رو دارید ترجمه فارسی «رسالة في سجود السهو» نوشته‌ی؛ شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله تعالی - از بزرگترین فقهای معاصر - می‌باشد. البته علاوه بر ترجمه‌ی رساله‌ی ایشان، برای آنکه مطالب مربوط به مسئله‌ی سجده‌ی سهو در نماز را برای خوانندگان گرامی کاملتر آورده باشیم اضافاتی را در انتهای این کتاب به اصل ترجمه‌ی رساله ملحق نمودیم، که این اضافات نیز تماما از منابع معتبر فقهی از جمله دیگر آثار مولف می باشند. همچنین در انتهای ترجمه رساله‌ی مولف، آنرا به صورت اختصار درآوردیم تا مطالب آن دسته بندی شده و باعث شود ماندگاری مطالب آن در ذهن آسانتر گردند. یادآور می شویم که تمامی پاورقیهای این کتاب متعلق به مترجم می‌باشد، زیرا گاها احساس می شد تا جهت گویا تر کردن مطلب توضیحاتی ارائه شود و یا نیاز بود تا احادیثی را که مطلب را توجیه می‌کند ذکر شود. اما از جمله ویژگیهای مثبت این رساله و کتابچه اینست که قصد یاری هیچکدام از مذاهب فقهی را نداشته، بلکه در پی نصرت مدلول کتاب و سنت بر مذهب و تعصب مذهبی است. بعبارتی مطالب این رساله بدون تعصب نسبت به مذهب خاصی از مذاهب رایج، و با استناد به کتاب و سنت صحیح نبوی قصد دارد تا رای صواب را بیابد

  Publisher: سایت عقیده http://www.aqeedeh.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/320559

  Download:

Select language