Muslim Library

เสบียงนักดาอีย์ผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ

 • เสบียงนักดาอีย์ผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ

  สารว่าด้วยเนื้อหาสาระของการเป็นดาอีย์ หรือผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺและอิสลาม เป็นบทสรุปที่กระทัดรัดและครอบคลุมเหมาะแก่การใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับนักทำงานอิสลามทุกคน ประกอบด้วยเนื้อหาหลักประการสำคัญคือ การมีความรู้ การอดทน การมีวิทยปัญญา การมีมารยาทที่ดี การเข้าหาผู้อื่น และการมีนิสัยแบบใจกว้างต่อความเห็นต่าง พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺในหัวข้อต่างๆ อย่างละเอียด

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/333204

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • พี่น้อง .. มาสร้างภราดรภาพกันเถิด

  หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำแก่ประชาชาติมุสลิม ให้มาร่วมสร้างภราดรภาพ ซึ่งเป็นคำเรียกร้องของอัลกุรอาน ที่จะนำความรุ่งเรืองและสันติสุขมาให้กับมวลมนุษย์ หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ มีข้อมูลที่เพียบพร้อมจากหลักฐานในอัลกุรอานและหะดีษ ผ่านการอธิบายของอุละมาอ์อย่างกระชับน่าสนใจยิ่ง

  Reveiwers: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  Translators: อุษมาน อิดรีส

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/166771

  Download:

 • หนึ่งวันกับจริยวัตรของท่านนบีผู้เป็นที่รัก

  เป็นหนังสืออีกเล่มที่บรรจุไว้ซึ่งแบบอย่างอันทรงคุณค่าจากท่าน ศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สำหรับประชาชาติมุสลิมที่รักจะประพฤติปฏิบัติตามแบบฉบับซุนนะฮฺของท่าน ผู้เรียบเรียงได้อาศัยวิธีการง่ายๆ ในการเขียน พร้อมทั้งระบุหลักฐานอันเป็นที่มาไว้ด้วยอย่างคร่าวๆ จึงดูไม่ยืดยาวจนเกินไป (อัพเดทฉบับแก้ไขล่าสุด 24-2-2010)

  Reveiwers: อัสรัน นิยมเดชา

  Translators: ซุฟอัม อุษมาน

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/74985

  Download:

 • วิธีการละหมาดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พร้อมวิธีการอาบน้ำละหมาด

  นี่คือคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการละหมาดตามแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ฉันขอนำเสนอแด่พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะฮฺ เพื่อให้ทุกคนที่อ่านมันจะได้พยายามใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติตาม ดังที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่า”ท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาด”.

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: ฮุซเซน หะยีนาแว

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/47755

  Download:

 • สารว่าด้วยการสุญูดสะฮฺวีย์

  สารว่าด้วยการสุญูดสะฮฺวีย์ หรือการสุญูดเนื่องจากการลืมการกระทำต่างๆ ในละหมาด อธิบายด้วยหลักฐานและตัวอย่างในกรณีต่างๆ ของการลืมในละหมาด ซึ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวในละหมาด

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: อุสมัน สามะ (อุษมาน อับดุศศอมัด)

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/203086

  Download:

 • 100 วิธีเพื่อปกป้องท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม

  หนังสือเล็กๆ ที่แนะนำวิธีการต่างๆ เพื่อเชิดชู ช่วยเหลือ ปกป้อง และฟื้นฟูแนวทางของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ในระดับต่างๆ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับมุสลิมทุกคนที่รักท่านนบีจะใช้ปฏิบัติเพื่อแสดงความรักต่อท่าน ด้วยวิธีการที่่่ถูกต้องและเปี่ยมด้วยปัญญา

  Translators: อิบบรอเฮง อาลฮูเซน - อันวา สะอุ - อัสรัน นิยมเดชา - ยูซุฟ อบูบักรฺ

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/85818

  Download:

Select language

Select surah