Muslim Library

ท่องและทวนอัลกุรอานอย่างไรใน 1000 วัน ?

 • ท่องและทวนอัลกุรอานอย่างไรใน 1000 วัน ?

  ตารางเพื่อการท่องจำและทบทวนอัลกุรอาน ที่เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นตัวช่วยแด่ครูผู้สอนท่องอัลกุรอานในการทำหน้าที่สอนท่องอัลกุรอานแก่นักเรียนหรือผู้สนใจ และเพื่อง่ายต่อการทบทวนและติดตามนักเรียนให้สมบูรณ์มากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ทั้งในระบบหะละเกาะฮฺหรือใช้ส่วนตัว

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: ลุกมาน มุศเฏาะฟา แวนาแซ

  Publisher: เว็บศ็อยดุลฟะวาอิด www.saaid.net

  Source: http://www.islamhouse.com/p/333555

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • แนะนำอิสลามสำหรับผู้ไม่ใช่มุสลิม

  หนังสือแนะนำอิสลามสำหรับผู้ไม่ใช่มุสลิม

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Publisher: มุสลิมไทย.คอม muslimthai.com - ไทยอิสลามิค.คอม thaiislamic.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/2272

  Download:

 • อะไร คือ อิสลาม ?

  อะไร คือ อิสลาม ? อบู ยุซรอ อิสมาอีล อะหฺมัด

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: อบูยุสรอ อิสมาอีล บิน อะห์มัด

  Publisher: สำนักงานเพื่อการวิจัยและการฟัตวากรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/2249

  Download:

 • สู่การเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ

  สู่การเป็น ค็อยเราะอุมมะฮฺ หรือ ประชาชาติที่ดีเลิศ ด้านจริยธรรม วินัย และจิตบริการ อธิบายแนวทางจากอัลกุรอานสู่การสร้างปัจเจกบุคคล และกลุ่มชนที่ทำงานทำนุบำรุงความดีงามให้แก่สังคมและโลก วิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดิมเป็นสาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามเนื่องในโอกาสค่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยปี 2011.

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: มูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย

  Publisher: มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

  Source: http://www.islamhouse.com/p/346633

  Download:

 • ศาสนาที่เที่ยงแท้

  ศาสนาที่เที่ยงแท้,เรียบเรียงโดย อบู อะมีนะฮฺ บิลาล ฟิลิปส์ , แปลโดย อบู ยุซรอ อิสมาอีล อะหฺมัด

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: อบูยุสรอ อิสมาอีล บิน อะห์มัด

  Publisher: สำนักงานเพื่อการวิจัยและการฟัตวากรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/2251

  Download:

 • อิสลาม วิถีแห่งชีวิต

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสารัตถะหลักในด้านต่างๆ ไว้อย่างคร่าวๆ แต่ค่อนข้างครอบคลุมทุกแง่มุม เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการอ้างอิงในการศึกษาวิจัย และแม้กระทั่งเพื่ออ่านศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความรู้อิสลามสำหรับผู้สนใจ

  Reveiwers: ทีมงานภาษาไทย เว็บอิสลามเฮ้าส์

  Publisher: มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา - เว็บไซต์ http://www.islammore.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/222847

  Download:

Select language

Select surah