Muslim Library

al-Âdjurrîs juveler

 • al-Âdjurrîs juveler

  innehåll: Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Allâh (´azza wa djall) beordrade de troende att vara enade och Han förbjöd dem från splittring och uppdelning. Han talade om för dem att deras föregångare endast gick under på grund av att de tvistade och disputerade om Allâhs (´azza wa djall) religion.”

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204112

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • Vad är meningen med livet?

  Detta häfte är en översättning av ett tal som broder Khalid Yasin höll i Saudi-Arabien 1994. Föredraget har blivit mycket uppskattat bland såväl muslimer som icke- muslimer runtom i världen. Den tar upp viktiga fundament i Islam och ger en överblick om Islams största grund som är tron på en sann och Allsmäktig Gud. Broder Khalid Yasin tar upp Islams viktigaste grundpelare på ett sätt som ger läsaren (lyssnaren) ett nöje i att få ta del av denna information, och ger många exempel och paralleller som gör det enkelt för var och en att förstå vad meningen med livet innebär och vad Islam handlar om. Det är härmed ett sant nöje att få presentera denna föreläsning i skriven form och vi hoppas att var och en som läser den skall finna klarhet och vägledning i den.

  Source: http://www.islamhouse.com/p/330853

  Download:

 • Iqâmat-ul-Barâhîn [ Fastställandet av bevisen ]

  Den numera bortgångne Sheikh ’Abdul-Azîz bin Bâz (rahimahu Allâh) besvarar i tre kapitel angelägenheter relaterade till Shirk, dyrkan, bid’ah etc. Med utgångspunkt från en specifik situation förklarar han grundläggande islamiska principer i förhållande varje kapitels ämne. Abû ’Abdullâh Sheikh ’Abdul-Azîz ibn ’Abdullâh ibn ’Abdur-Rahmân Aal-Bâz hade under senare delen av sitt liv positionen som stor Muftî i Saudiarabien. Han avled i Muharram 1420 H / 13 Maj 1999 e.Kr.

  Source: http://www.islamhouse.com/p/191247

  Download:

 • Detta Är Er Mohammad (Frid vare med honom)

  -

  Source: http://www.islamhouse.com/p/330859

  Download:

 • Klargörandet av Tvivlen (Kashf-ush-Shubuhât)

  innehåll: Detta mästerverk inleds med att förklara syftet med att sända profeterna och sändebuden. Därefter bjuds läsaren på en underbar läsning om trosgrunder anknutna till Tawhîd och Dyrkan. En mängd tvivel avtäcks här och deras sanna natur exponeras. Med bokens etablerade bevisningar ur Qurân och Sunnah får läsaren en tydlig bild av hur denne bör skydda sin själ från Shirk och Kufr. Boken är skriven av Sheikh ibn ’Abdul-Wahhâb som under 1700-talet på den arabiska halvön. Han ägnade sitt liv åt spridandet av Allâhs Religion, Må Allah täcka honom väl i barmhärtighet och belöning för hans tjänst för Islâm och muslimerna.

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204072

  Download:

 • Klargörandet av Tvivlen (Kashf-ush-Shubuhât)

  innehåll: Detta mästerverk inleds med att förklara syftet med att sända profeterna och sändebuden. Därefter bjuds läsaren på en underbar läsning om trosgrunder anknutna till Tawhîd och Dyrkan. En mängd tvivel avtäcks här och deras sanna natur exponeras. Med bokens etablerade bevisningar ur Qurân och Sunnah får läsaren en tydlig bild av hur denne bör skydda sin själ från Shirk och Kufr. Boken är skriven av Sheikh ibn ’Abdul-Wahhâb som under 1700-talet på den arabiska halvön. Han ägnade sitt liv åt spridandet av Allâhs Religion, Må Allah täcka honom väl i barmhärtighet och belöning för hans tjänst för Islâm och muslimerna.

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204072

  Download:

Select language

Select surah