Muslim Library

al-Âdjurrîs juveler

 • al-Âdjurrîs juveler

  innehåll: Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Allâh (´azza wa djall) beordrade de troende att vara enade och Han förbjöd dem från splittring och uppdelning. Han talade om för dem att deras föregångare endast gick under på grund av att de tvistade och disputerade om Allâhs (´azza wa djall) religion.”

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204112

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • Är en Muslim ålagd att följa en av de fyra rättskolorna?

  innehåll: Vad beträffar rättskolorna, är de ingenting annat än de lärdas åsikter och uppfattningar inom vissa frågor och domar. Dessa åsikter, domar och uppfattningar har varken ålagts av Allâh (ta´âlâ) eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att följas. De består av både rätt och fel och enbart det som bekräftats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är ett fläckfritt rätt. Dessutom brukade Imâmerna ta avstånd från de åsikter de brukade hålla sig till efter att ha fått reda på sanningen.

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204082

  Download:

 • Sharh al-Qawâ´id al-Arba´ah [Förklaring till de Fyra grunderna]

  innehåll: Detta är förklaringen av ”al-Qawâ´id al-Arba´ah” [De fyra grunderna] som skrivits av Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Det är en enskild bok som brukar tryckas tillsammans med ”Thalâthat-ul-Usûl” pga. behovet av den, så att den finns inom studenternas räckhåll. ”Qawâ´id” är plural av ordet ”Qâ´idah”, som betyder: ”en grund från vilken det fördelas många frågor eller förgreningar”. Dessa fyra grunder som Shaykhen (rahimahullâh) nämnt består av kunskapen om Tawhîd [monoteismen] och Shirk [polyteismen och avguderi].

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204101

  Download:

 • Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah]

  innehåll: Boken förklarar Ahl-us-Sunnahs tro på Allâh, Änglarna, Skrifterna, Sändebuden, Domedagen, tron på Förutbestämmelsen samt beskriver denna trosläras frukter.

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204077

  Download:

 • aI´tiqâd A’immah Ahl-il-Hadîth [Hadîth-Imâmernas troslära]

  innehåll: Håll fast vid er kännedom – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Skrifter, sändebud och acceptera det som Allâhs (ta´âlâ) Bok har sagt och det som autentiskt har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204095

  Download:

 • al-Âdjurrîs juveler

  innehåll: Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Allâh (´azza wa djall) beordrade de troende att vara enade och Han förbjöd dem från splittring och uppdelning. Han talade om för dem att deras föregångare endast gick under på grund av att de tvistade och disputerade om Allâhs (´azza wa djall) religion.”

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204112

  Download:

Select language

Select surah