Muslim Library

Veciz: Selef-i Salih Akidesi

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • Ramazan Ayı ve Orucu

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Publisher: Rabva İslâmî Dâvet Bürosu - Riyad/S. Arabistan

  Source: http://www.islamhouse.com/p/833

  Download:

 • El-İhkam Fi Usulil-Ahkam

  Publisher: Guraba Yayınevi

  Source: http://www.islamhouse.com/p/980

  Download:

 • Soru ve Cevaplarla Dinimi Öğreniyorum

  Publisher: Batı Diyre Semti İslami Davet Bürosu

  Source: http://www.islamhouse.com/p/801

  Download:

 • Allah'ın Dîninde Kararlılık

  Allah'ın dîninde sebât etmek, azimle ve tutarlılıkla sırat-ı müstakim'de yürümek isteyen her sâdık müslüman için en başta gelen bir istektir.Müslümanın, sebâtı sağlayacak sebeplere bugünkü ihtiyacının, selef zamanındaki bir kardeşinin ihtiyacından daha fazla olduğu konusunda hiçbir fikir sahibinin şüphesi yoktur.Zamanın kötülüğü,kardeşliğin azlığı, yardımlaşma ve dayanışmanın zayıflığı nedeniyle bunu gerçekleştirmek için gereken gayret daha büyüktür.

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Translators: İsmail Yaşa

  Publisher: http://www.islah.de web sitesi

  Source: http://www.islamhouse.com/p/223378

  Download:

 • İlim, dînî bir zorunluluktur

  Hiç kuşkusuz ilim, fert fert ve birbütün olarak toplum hayatının üzerine kurulduğu zorunlu maslahatlardandır. Bu zorunlu maslahatlarda bozukluk olduğu takdirde hayat nizamı düzgün işleyemez. Bahsedilen bu zaruri maslahatlar gerçekleştirilmediği takdirde toplumun durumu bozulmaya meyleder ve Şari’in onun için istemiş olduğu yoldan sapar. Aslı, Prof. Dr. Nasır el-Umer'in verdiği iki konferanstan ibâret olan bu kitap, ilim, onun öneminden, fazîletinden ve günümüz müslümanlarının ilme karşı tutumlarından bahsetmetedir.

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Publisher: Guraba Yayınevi

  Source: http://www.islamhouse.com/p/339156

  Download:

Select language

Select surah