Muslim Library

คู่มือเข้าใจอิสลามอย่างง่าย พร้อมภาพประกอบ

 • คู่มือเข้าใจอิสลามอย่างง่าย พร้อมภาพประกอบ

  หนังสือเพื่อการแนะนำศาสนาอิสลาม เหมาะสำหรับผู้สนใจอิสลามทุกคน บรรจุด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ โดยการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ พร้อมภาพประกอบการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน

  Reveiwers: ทีมงานภาษาไทย เว็บอิสลามเฮ้าส์

  Publisher: http://www.islam-guide.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/338827

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • ขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้

  หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาว่าด้วยความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ในอิสลาม พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม รวมทั้งคำอธิบายจากบรรดาอุละมาอ์ ด้วยการเรียบเรียงเป็นหัวข้อย่อยๆ ที่ทำความเข้าใจได้ง่าย เหมาะแก่การอ่านเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงและเผยแพร่ในสังคมกว้าง เพื่อเสริมสร้างให้มีการตื่นตัวเพื่อศึกษาอิสลามมากขึ้น

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: อุษมาน อิดรีส

  Publisher: มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

  Source: http://www.islamhouse.com/p/206020

  Download:

 • คู่มือมุอ์มิน ยามประสบอุทกภัย

  หนังสือที่บรรจุเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับฝนและปรากฏการณ์ของดินฟ้าอากาศ ตามที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการทดสอบของอัลลอฮฺอย่างหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อให้บ่าวของพระองค์สำนึก ยำเกรง และยอมภักดีต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว พร้อมกับวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น เพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้บันดาลฝนและน้ำท่วม และพระองค์เท่านั้นที่มีความสามารถในการจัดการกับน้ำเหล่านั้น

  Reveiwers: อัสรัน นิยมเดชา

  Translators: อุษมาน อิดรีส

  Publisher: ห้องสมุดอิกเราะอ์

  Source: http://www.islamhouse.com/p/184709

  Download:

 • ถามให้คิด...สะกิดใจ

  "ถามให้คิด...สะกิดใจ สูเจ้าใคร่ครวญดูแล้วหรือยัง?" คำถามเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ... โดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม.

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Publisher: www.mureed.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/48381

  Download:

 • เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด

  รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดทั้งในและนอกเดือนเราะมะฎอน เป็นบทสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อซักถามที่ผู้ถือศีลอดมักจะพบบ่อยครั้ง ผู้เขียนได้บรรยายอย่างรวบรัดง่ายต่อการทำความเข้าใจและเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเบื้องต้นในการปฏิบัติศาสนกิจการศิยาม

  Reveiwers: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  Translators: นัศรุลลอฮฺ ฏ็อยยิบ

  Source: http://www.islamhouse.com/p/231280

  Download:

 • หัจญ์วะดาอฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม

  ต้นฉบับเดิมของหนังสือเล่มนี้เป็นคำสั่งเสียของอะมีรุลหัจญ์ไทย ที่ให้ไว้กับบรรดาหุจญาจญ์ในหัจญ์ปี ฮ.ศ. 1428 เนื้อหาของหนังสือเป็นการเล่าถึงแบบอย่างวิธีการทำหัจญ์วะดาอฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พร้อมกับบทเรียนที่ได้รับ ทั้งนี้ได้เรียบเรียงเป็นหัวข้อย่อยเล็กๆ ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: ซุฟอัม อุษมาน

  Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  Source: http://www.islamhouse.com/p/66890

  Download:

Select language

Select surah