Muslim Library

คู่มือเข้าใจอิสลามอย่างง่าย พร้อมภาพประกอบ

 • คู่มือเข้าใจอิสลามอย่างง่าย พร้อมภาพประกอบ

  หนังสือเพื่อการแนะนำศาสนาอิสลาม เหมาะสำหรับผู้สนใจอิสลามทุกคน บรรจุด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ โดยการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ พร้อมภาพประกอบการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน

  Reveiwers: ทีมงานภาษาไทย เว็บอิสลามเฮ้าส์

  Publisher: http://www.islam-guide.com

  Source: http://www.islamhouse.com/p/338827

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม

  หนังสือที่รวบรวมคำถามที่นำทางผู้ที่นับถือชีอะฮฺกลับสู่ความเข้าใจตามหนทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นคำถามที่ชวนให้คิดและไตร่ตรองถึงข้อเท็จจริง และความสับสนของความเชื่อตามแบบของชีอะฮฺรอฟีเฎาะฮฺ โดยอาศัยปัญญาและเหตุผลที่มิอาจจะปัดหรือทำเฉยเมยได้ หนังสือรวบรวมคำถามไว้ทั้งหมด 179 คำถามด้วยกัน

  Reveiwers: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  Translators: อบู อุบัยย์

  Publisher: เว็บไซต์สมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺและศ่อฮาบะฮฺ www.right-shiah.net

  Source: http://www.islamhouse.com/p/285630

  Download:

 • ท่องและทวนอัลกุรอานอย่างไรใน 1000 วัน ?

  ตารางเพื่อการท่องจำและทบทวนอัลกุรอาน ที่เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นตัวช่วยแด่ครูผู้สอนท่องอัลกุรอานในการทำหน้าที่สอนท่องอัลกุรอานแก่นักเรียนหรือผู้สนใจ และเพื่อง่ายต่อการทบทวนและติดตามนักเรียนให้สมบูรณ์มากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ทั้งในระบบหะละเกาะฮฺหรือใช้ส่วนตัว

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: ลุกมาน มุศเฏาะฟา แวนาแซ

  Publisher: เว็บศ็อยดุลฟะวาอิด www.saaid.net

  Source: http://www.islamhouse.com/p/333555

  Download:

 • สารหัจญ์มับรูร อุมเราะฮฺ และซิยาเราะฮฺ

  หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบพิธีหัจญ์ อุมเราะฮฺ และการเยี่ยมเยียนมัสยิดนะบะวีย์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ผ่านการอธิบายของอุละมาอ์และนักวิชาการอิสลาม เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้ทำหัจญ์ในช่วงพิธีหัจญ์ หรือผู้ที่ประสงค์จะทำอิบาดะฮฺอุมเราะฮฺและซิยาเราะฮฺตลอดทั้งปี สารเล่มนี้เรียบเรียงโดย ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา อมีรุลหัจญ์ไทยปี ฮ.ศ. 1430

  Reveiwers: อุษมาน อิดรีส

  Translators: ซุฟอัม อุษมาน - อิสมาน จารง - อัสรัน นิยมเดชา

  Source: http://www.islamhouse.com/p/250937

  Download:

 • หลักการอิสลาม

  -

  Reveiwers: ซุฟอัม อุษมาน

  Translators: ประเสริฐ(อับดุลลอฮฺ) ประสานการ - ประเสริฐ ประสานการ

  Publisher: เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะฮฺ

  Source: http://www.islamhouse.com/p/399

  Download:

 • เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด

  รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดทั้งในและนอกเดือนเราะมะฎอน เป็นบทสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อซักถามที่ผู้ถือศีลอดมักจะพบบ่อยครั้ง ผู้เขียนได้บรรยายอย่างรวบรัดง่ายต่อการทำความเข้าใจและเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเบื้องต้นในการปฏิบัติศาสนกิจการศิยาม

  Reveiwers: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  Translators: นัศรุลลอฮฺ ฏ็อยยิบ

  Source: http://www.islamhouse.com/p/231280

  Download:

Select language

Select surah