Muslim Library

Akika ve Hükümleri

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • Meleklere Îmân

  Meleklere îmân: Allah Teâlâ'nın nûrdan yarattığı melekleri olduğuna, onları, bazı amelleri yerine getirmek üzere görevlendirmiş olduğuna, emrini yerine getirmeleri için onlara tam bir itaat ve yerine getirme gücü bahşettiği varlıklar olduğuna kesin bir şekilde inanmak demektir. Melekler, gözle görülemeyen ve Allah Teâlâ'ya ibâdet etmek için yaratılan varlıklardır. Onların Rubûbiyet ve Ulûhiyet hususiyetlerinden yana hiçbir özellikleri yoktur. Allah Teâlâ onları nûrdan yaratmış ve onlara, emrine tam bir teslimiyet gösterme ve emrini yerine yetirme gücü bahşetmiştir.

  Publisher: Rabva İslâmî Dâvet Bürosu - Riyad/S. Arabistan

  Source: http://www.islamhouse.com/p/204563

  Download:

 • Kur'an'ı Nasıl Anlayalım?

  Translators: M.Beşir Eryarsoy

  Source: http://www.islamhouse.com/p/944

  Download:

 • Rahman'ın Dostları ile Şeytan'ın Dostları Arasındaki Fark

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin-, bu mükemmel kitapta Allah'ın dostları ile şeytanın dostları arasındaki farkları ve her birinin diğerinden ayrı olan özelliklerini, Allah Teâlâ'nın şu sözü ışığında zikretmiştir: "Size, şeytanların kimlere indiğini haber vereyim mi? Onlar, çok günâh işleyen yalancılara inerler. Bunlar, şeytanlara kulak verirler; çoğu yalancılardır. " (Şuarâ Sûresi: 21-23) Bu âyetler, şeytanın dostlarını açıklamaktadır. Rahman'ın dostlarına gelince Allah Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Haberiniz olsun ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur; mahzûn olacaklar da onlar değildir. Onlar, îman edenler ve takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da âhiret hayatında da müjde onlaradır. Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte en büyük kurtuluş budur ." (Yunus Sûresi: 62)

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Translators: Harun Yıldırım

  Publisher: Rabva İslâmî Dâvet Bürosu - Riyad/S. Arabistan

  Source: http://www.islamhouse.com/p/922

  Download:

 • Müjdelenmiş Gariplerin Azığı

  Bu kitapta, günümüzde mü'minlerin unuttukları veya unutturuldukları bazı meseleleri kırk hadis şerhi niteliğinde izah edilmiştir.

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Publisher: Kitap ve Sünneti İhya Yayınları

  Source: http://www.islamhouse.com/p/79209

  Download:

 • ALLAH'TAN BİR NUR VE KİTABI MUBİN SÜNNET MÜDÂFÂSI

  Kur'an'a doğrudan tasallut edemeyeceğini anlayan İslâm düşmanları, Kur'an'ın açıklaması durumunda olan, Kur'an ile aynı kaynaktan vahyedilen sünneti devreden çıkarıp Kur'an'ı kendi arzularına göre açıklayabilmek ve böylece İslâm'ı geçersiz kılabilmek için sistemli bir çalışma içine girmişlerdir.

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Publisher: Kitap ve Sünneti İhya Yayınları

  Source: http://www.islamhouse.com/p/76273

  Download:

Select language

Select surah